EMRIS – profil nabízených IT služeb

 ID-100138960.jpg

Veškeré služby poskytované naší společností, jsou zajišťovány pracovníky s mezinárodně platnými certifikacemi firmy Microsoft – Microsoft Certified Professional a podle ověřených procesů pro nejoptimálnější realizaci požadavků zákazníka. Díky tomu poskytujeme naše služby rychle a v nejvyšší možné kvalitě.

 

Konzultace

Vedené konzultace jsou zaměřeny na odbornou nabídku informací certifikovanými odborníky zákazníkům při řešení problémů a dotazů pro oblasti efektivního nasazení, využívání a rozvoje SharePoint platformy a také provozovaných řešení. Cílem je nabídnout kvalitní odpovědi a řešení a přiblížit zákazníkům možnosti SharePointu a jeho přínosy pro organizaci.

 

Analytické práce

Předmětem analytických prací je zmapování procesů v organizaci, prověřeni požadavků zákazníka a návrh možností řešení. Jedná se o návrh formy a úrovně přenesení procesů do prostředí SharePoint , ověřitelní praktické realizovatelnosti stěžejních bodů navrženého řešení a s tím spojené okolnosti a potencionální rizika. Práce zahrnují konzultace a workshopy s klientem pro specifikaci jednotlivých požadavků, modulů a návrh uživatelského rozhraní. Výstupem analytických prací je pracovní dokumentace, mapující záměry, popis požadavků určující rozsah řešení a návrh architektury řešení vedený v Enterprise Architect (EA). Evidujeme případy kdy součástí výstupu analytických prací je realizace modelového příkladu, tzv. preview verze.

 

Návrh a budování architektury obsahu

Návrh a vytváření architektury tzv. „obsahu“ na základě standardních principů a pravidel je zásadní pro zajištění optimálního rozvoje a maximálního využití nabídky flexibility platformy SharePoint. Tyto služby jsou nutné jak při tvorbě návrhu řešení specializovaných samostatných WSS aplikací, tak při budování intranetových, publikačních a extranetových portálů, kde je nutné vše budovat s ohledem různorodé pracovní skupiny a evoluční povahu těchto typů portálových řešení.


Programování

Využívané technologie a platformy pro programování: .NET Framework, SharePoint WSS a MOSS, WF Foundation, Communication Foundation, Presentation Foundation, JQuery, Reporting Services, Integration Services. Obecně se vstupem Visual Studia do procesu vývoje platformy SharePoint se otevírají téměř neomezené možnosti rozšíření o další funkcionality s využitím technologie .Net Framework, s kterou je úzce spjata. Je možné vyvíjet různé komponenty s opakovaným využitím (WP, WF, Custom Fields, EventReceiver), rozšiřovat uživatelské prostředí (nové prvky, využití technologie AJAX, JQuery ) až po vytváření robustních aplikačních řešení a komunikaci s jinými aplikacemi nebo zdroji dat. A to vše při zachování uživatelských práv a bezpečnosti, kterou SharePoint poskytuje a možností využití jejich vícenásobného použití v rámci jednoho řešení nebo i více.

 

Administrace a multiplatformní prostředí

Administrace zahrnuje komplexní nasazení, instalaci a následnou správu systémů a aplikací na platformě Microsoft. Následná správa zahrnuje monitorování provozu serverů a aplikací, jeho vyhodnocování a pravidelné provádění zálohování. Provádíme pravidelnou systémovou profylaxi a udržování aktuálních verzí provozovaného prostředí (instalace update a service packů).

Multiplatformní administrace se provádí v tzv. nehomogenních prostředích, kdy je třeba zajistit součinnost a bezchybnou funkci systémů a aplikací na platformě Microsoft s platformami a aplikacemi jiných výrobců (jako například IBM, Lotus Notes, Unix nebo Linux).

 

Virtualizace a simulace prostředí zákazníka

Serverová virtualizace (hardwarová vizualizace) je ve světě IT aktuální téma, protože může přinést výrazné snížení nákladů. Serverová virtualizace umožňuje více operačním systémům běžet na jednom fyzickém počítači jako virtuální počítače. Přesunutí málo vytížených serverů na menší počet fyzických počítačů snižuje náklady spojené se správou, nákupem hardware a platbami za energie. Navíc vzniká dynamičtější IT infrastruktura.

Výhody

  • Vysoká dostupnost pro vaše systémy (při výpadku HW je automaticky startuje na jiném HW)

  • Dostatečný výkon pro vaše systémy (při přetížení HW umožní přesun na jiný HW kde je dostatek výkonu)

  • Maximálně využívá vaše investice do serverů (např. procesory se bez virtualizace vytěžují jen na 30%)

  • Rychlé nasazení další služby, bez potřeby dalšího nákupu HW (stačí pouze přidat další virtuální server na fyzický server)

  • Nižší náklady za elektřinu a prostory v serverovně

 

Mohlo by vás zajímat

Základní semináře a workshop na míru 
Karta profilu společnosti

 

Semináře a workshopy

EM semináře a workshopy jsou určena pro běžné uživatele a pracovní týmy, kteří pracují v prostředí SharePointu, ale také poskytujeme školení
pro IT profesionály, jejichž úkolem je nasazení a administrace SharePointu ve firmách. Pro naše zákazníky realizujeme semináře a workshopy tzv. „na míru“, probíhající v síťovém firemním prostředí, které je možné nasimulovat díky používaným virtuálním technologiím. Účastníci se pak mohou seznámit prakticky s postupy a úkoly, které budou součástí jejich každodenních pracovních činností, ať už jako jednotlivce nebo člena týmu. Veškerá náplň školení probíhá v prostředí, které důvěrně znají, nebo které budou používat, což vede k významné úspoře času, nutného pro jejich adaptaci na nové prostředí a k rychlejšímu pochopení činností a zažití postupů.