Správa podnikového obsahu

ID-100244365.jpg
Správa obsahu a informací je jednou z nejdůležitějších součástí činnosti
ve firmách. Správa a řízení obsahu na platformě Microsoft SharePoint umožňuje sledovat jednotlivé životní cykly, odlišovat obsah podle jeho povahy a určení, plnit připojené úkoly, událostí apod. a to vše jednoduchým a uživatelsky přívětivým způsobem.

Naše vlastní webová část (webparta) pro správu podnikového obsahu, která vznikla na základě požadavků našich klientů, zpřístupňuje možnosti správy
a řízení podnikového obsahu všem uživatelům, od techniků až po vedení společnosti, a přináší mnoho výhod. Celá webová část, je velmi flexibilní a umožňuje širokou škálu využití nastavení, takže je možné ji uzpůsobit svým potřebám. Řešení lze nastavit pro sledování a řízení různých tipů AKTIVIT, nebo pro potřeby správy a řízení PROJEKTOVÉHO obsahu, když víme, že platí, že většina přidělených úkolů je prezentována jako menší nebo větší projekt. Hlavní uživatelské rozhraní, umožňuje pořizovat k aktivitě a soustředit informace různých typů agend do jednotného a přehledného zobrazení.

Účastníci takového procesu (Aktivity nebo projekty) dle oprávnění mohou sledovat průběh a realizaci jednotlivých agend a mají k dispozici všechny dostupné a připojené informace. Webová část zobrazuje uživateli v kontextu jeho role přehled všech aktivit, na kterých pracuje, nebo mu jsou přiděleny. Díky tomu se může rychle orientovat a získávat relevantní informace. Každá aktivita má k dispozici svůj vlastní kalendář, úkoly, dokumentaci", poznámky, sady oznámení, přehledy o výkonech a například i vedenou ekonomiku projektu, které umožní sledovat podklady pro fakturaci k projektu a náklady.

 

Více informací získáte z datasheetu

 

Výhody nasazení webové části pro správu podnikového obsahu

  • Umožňuje zadávat a shromáždit potřebné informace na jednom místě;

  • Aktuální verze připojených informací;

  • Umožňuje aplikovat dodžovat potřebné procesy a pravidla;

  • Umožňuje vedoucím pracovníkům mít přehled nad aktivitami;

  • Široké možnosti konfigurace podle potřeb zákazníka;

  • Řízení práv na informace;

  • Plná integrace se standardními funkcemi a nástroji platformy;

  • Snadné rozšíření o pracovní procesy; 

  • Integrace se sadou MS Office. 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Hledáte řešení pro komfortní správu procesů nad vybraným obsahem na platformě SharePoint?