Správa dokumentů a obsahu - DMS

 

Hledáte řešení pro komfortní správu procesů nad vybraným obsahem na platformě SharePoint?

1253932658XU6tMF.jpg
Správa dokumentů a podnikového obsahu patří ke stěžejním firemním procesům​ v každé organizaci. Připravili jsme řešení s názvem EM FSSP „EM Flap System for SharePoint" - zkráceně "Záložkový systém". Záložkový systém přináší významné usnadnění v práci pro firmy, které řeší správu dokumentů, obsahu a vázaných procesů. Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní mají účastníci celého procesu dostupné nástroje a informace pro svou práci. Všichni účastníci se mohou pohybovat v jednotném systému - mohou připojovat dokumenty, spouštět předdefinované připomínkovací a schvalovací procesy, přidávat komentáře a účastnit se celého hlavního procesů. Všechny akce jsou zaznamenány do protokolu, takže je zřejmé, kdo a kdy tyto akce prováděl. Toto řešení přináší významnou úsporu času při práci všem účastníkům procesu. 

 

Řešení také umožňuje nasadit klientské části například do prostředí extranetu nebo pro příjem požadavků z jiných systémů. Systém je vybaven aktualizační službou pro výměnu dat mezi klienty a hlavní aplikací.

 

Systém pokrývá celý životní cyklus od vzniku požadavku, vytvoření a zpracování připojené dokumentace, vysokou dostupnost, dohledatelnost, přístupová práva a archivace. Řešení umožňuje využití pro různé oblasti zpracování a schvalování smluv, faktur, obchodní agendy, apod. Systém nabízí značné možnosti pro jeho konfiguraci a nastavení podle potřeb a firemních procesů.

 

"Záložkový systém" pro Microsoft SharePoint zajistí přehlednost a usnadňuje práci s dokumenty a procesy.

 

 Více informací získáte z datasheetu

Mohlo by Vás také zajímat

Správa podnikového obsahu