Projekty

Projekty a tedy projektová správa je jednou z důležitých součástí činnosti firmy. A nezáleží na tom, jestli jde o firmu menší nebo firmu velkou. Úspěšné zvládnutí projektu znamená další kamínek do mozaiky úspěšného fungování firmy či organizace. Na projektovou správu se zaměřují různé programy nejrůznějších výrobců (např. Microsoft Project od firmy Microsoft). Jedná se o programy, které jsou komplexní a dokáží sledovat mnoho součástí projektu a jejich realizace často překračují mnohonásobně potřeby firmy.

My se zaměřujeme na správu projektového obsahu tedy té části projektu, která tvoří a je nositelem informací, znalostí, zápisů, cílů, dokumentace učiněných rozhodnutí, a dalších vámi požadovaných agend celého projektu. Tato oblast projektu je významná při mnoha situacích v rámci realizaci projektu.

 

 

Správa projektového obsahu - webová část

Naše vlastní řešení správy projektového obsahu, která vznikla na základě požadavků našich klientů a našich zkušeností, zpřístupňuje možnosti správy a řízení projektového obsahu všem uživatelům, od techniků až po vedení společnosti, a přináší mnoho výhod. Celá webová část je velmi flexibilní a umožňuje širokou škálu nastavení, takže je možné ji uzpůsobit svým potřebám. Projektová webová část, jako hlavní uživatelské rozhraní, umožňuje pořizovat a soustředit informace různých agend do jednotného a přehledného zobrazení.

 

Účastníci projektu a další oprávnění pracovníci mohou sledovat průběh jeho realizace a mají k dispozici všechny dostupné informace o projektu. Webová část zobrazuje uživateli všechny projekty, na kterých pracuje. Díky tomu se může pohybovat mezi nimi. Každý projekt má k dispozici svůj vlastní Kalendář, Úkoly, které se vztahují k projektu, Dokumentaci a Podklady a Ekonomiku, které umožní sledovat podklady pro fakturaci k projektu a náklady.

 

Výhody nasazení pro správu projektového obsahu

  • Zavádí pravidla a přehled do firemních procesů

  • Umožňuje zadávat a shromáždit veškeré potřebné informace k projektu do jednoho místa

  • Umožňuje uživateli udržovat přehled nad projekty, na kterých pracuje

  • Široké možnosti konfigurace podle potřeb zákazníka

 

Projektové centrum - aplikace

Představuje komplexní a robustní řešení pod názvem „Projektové centrum", které má za úkol nabízet webové pracovní prostory, které umožňují vytvářet a evidovat projektový obsah. Řešení je možné zasadit a provozovat v rámci intranetu společnosti, využít pro sdílení projektových informací s partnery na bázi extranetu nebo napojit na jiné aplikace, které budou využívat služeb Projektového centra. Řešení je postaveno na platformě SharePoint.

Projektové centrum je určeno pro organizace, které vyžadují pro evidenci projektového větší pracovní prostory s možností volby podle typu projektu tak i výraznější izolaci jednotlivých projektů. Samozřejmostí je možnost směřovat obsah a informace podle rolí účastníků projektu tak, aby každý účastník měl dostupnou tu část informací (např. ve formě přehledů nad projekty, na kterých se podílí), které potřebuje ke své práci. Řešení podporuje dostupné nástroje platformy a poskytuje široké možnosti řízení práv a jejich řízení pro jednotlivé typy obsahu.

 

Výhody nasazení pro správu projektového obsahu

  • Zavádí pravidla a přehled do firemních procesů

  • Vlastní pracovní procesy podle typu projektu

  • Umožňuje zadávat a shromáždit veškeré potřebné informace k projektu do dedikovaného místa

  • Umožňuje uživateli udržovat přehled nad projekty, na kterých pracuje

  • Široké možnosti konfigurace podle potřeb zákazníka