​EM SSP – EMRIS SharePoint Solution Pack ID-100253311.jpg

 

Lepší organizace práce, rychlejší reagování na požadavky zákazníků, včasné přijímání kvalifikovaných rozhodnutí – to jsou všechno cesty, jak efektivně reagovat v současné době. Jednou z možností, která se nabízí, je zavedení kvalitního vnitřního informačního systému. Firemní informační systém, nebo chcete – li, vnitrofiremní Intranet, vnitrofiremní portál nebo extranetový portál pomůže firmě či organizaci zvýšit jejich efektivitu díky komplexní správě firemních informací a jejich sdílení, zrychlit obchodní i rozhodovací procesy uvnitř firmy i směrem ke svým zákazníkům. Umožní mít informace stále na dosah a k dispozici a díky tomu přijímat rychlejší a kvalifikovanější rozhodnutí ve chvíli, kdy je to potřebné. Zlepší vzájemnou spolupráci a komunikaci pracovníků a navíc s vysokou úrovní zabezpečení.

 

Získejte informační systém na platformě Microsoft SharePoint s názvem "EMRIS SHAREPOINT SOLUTION PACK - EM SSP".

 

EM SSP představuje základní strukturu a skladbu podnikového portálu spolu se širokou sadou rozšiřujícího vybavení. Obsahuje bohaté aplikační celky, které významným způsobem rozšiřují vlastnosti a funkce SP a vytváří zcela nové funkcionality. Možnosti nasazení respektive využití nových funkcí EM SSP jsou vázány na použitou verzi platformy SharePoint. Další aplikačním celkem v rámci EM SSP je aplikace wdphub (správa distribuovaných číselníků a metadat) a řešení RUP pro správu uživatelských profilů s napojením (synctool) na AD, obsahuje zaměstnaneckou databázi a řešení pro dynamické organigramy a jiné.

 

Výhody

 • Vnitřní informační systém

 • Základní struktura a skladba pro budování intranetů a extranetů

 • Aplikační vybavení a nové funkční celky

 • Aplikace WDPHUB a řešení RUP

 • Centrum práce firmy

 • Organizace dat (dokumenty, kontakty, seznamy, úkoly a další na jednom místě)

 • Nastavení procesů a postupů v organizaci – zpřehlednění práce, lepší kontrola

 • Přístup k firemním datům odkudkoliv prostřednictvím webového klienta

 • Možnost integrace se sadou Office a práce off-line

 • Zabezpečení dat – uživatel vidí jen to, k čemu má oprávnění, může pracovat pouze s tím, k čemu má pověření

 • Microsoft SharePoint Foundation nebo SharePoint Server

 

Více informací získáte z datasheetu - Vnitřní informační systém EM SSP: