Business Inteligence (BI) - Obchodní data

 

Získat a zavést nástroje pro efektivní práci nad obchodními daty je důležitý úkol každého podniku a lze říci bez rozdílů zaměření. Základem je samotná příprava těchto dat pro následnou jejich prezentaci v podobě statických nebo online reportů apod. Přiblížíme Vám možnosti jak řešit požadavky na prezentaci a zpracování obchodních dat s využitím nástrojů a služeb platformy SharePoint. Nástroje platformy umožňují vybudovat s ohledem na náklady nejefektivnější BI aplikace v organizaci (nízké náklady na pořízení, zavedení i údržbu). 

 

​Typické problémy

Typické problémy při řešení požadavků na BI bez neexistující platformy a nástrojů:

ID-10051461.jpg

 • Rozhodnutí se zpožděním

  • složité vyhodnocení dat chybí pohled umožňující rychlé rozhodnutí

 • Neaktuální data v reportu

  • vytvoření trvá dlouho

  • časově náročné odhalení původu problému (hlubší analýza dat)

 • Diskuze o reportech místo o businessu

  • různé verze reportu

  • nejsou jednotná data, diskuse, která verze je aktuální

 • Chyby v reportech

  • manuální vytváření, mnoho lidí, velký prostor pro chybovost (vstupů, rozhodnutí)

 • Žádná personalizace

  • náročná personalizace reportů - pro různé role/uživatele

 

Služby a vizualizace

Prezenční vrstva obchodních dat sama o sobě nesplní všechny nároky a očekávání. Prezenční vrstva má zohlednit i zaměření a potřeby konzumentů a příjemců BI dat a tedy mít možnost vybrat různé typy prezenční vrstvy - reportů. Prezentovaná data dále vyžadují pro jejich sledování, procházení a vyhodnocení vhodnou nabídku podpůrných nástrojů a prostředků. Platforma SharePoint pro BI nabízí hned několik možností.

 BI-Dashboard.png

Performance Point (PPS)

Vizualizační platforma, která umožňuje nové pohledy na obchodní data s možností s těmito daty přímo interaktivně pracovat. Tyto typy reportů jsou velmi interaktivní a umožnují zobrazovaná data různými způsoby transformovat a měnit typ zobrazení (grafu).  Jsou primárně určeny pro osoby s větší znalostí reportovaných dat.

 

Excel Services

Služba umožňuje prohlížení sešitů aplikace Excel a práci s nimi jak ve webovém prostředí tak přímo v klientské aplikaci. Nabízí snadno a rychle publikovat tzv. ad-hoc reporty.

 

Reporting Services

Jde o „Statické reporty“, které můžeme připodobnit např. k sestavám v PDF nebo i Excel reportům. Pohled na zobrazovaná data se nechá modifikovat předem definovanými parametry/filtry a reporty tohoto typu jsou primárně určeny střednímu a vyššímu managementu. Tuto formu reportů lze snadno zahrnout do procesu schvalování a publikace reportů.

 

Nástroje a sdílení

 • Exporty a tisk do formátu PDF, PPT, XPS…

  • Uživatelské - snadno dostupné přímo z reportu

  • Aplikační – plánované exporty pro další zpracování

  • Exporty jsou obecně dostupné ve všech vizualizačních technologií

 • Publikace a sdílení

  • Nástroje pro publikaci včetně schvalování až do úrovně EXT

  • Schvalování od jednotlivých reportů až po celé dashboardy

  • Distribuce přístupu k reportům prostřednictvím odkazů na Intranetu

 • Notifikace

  • Zasílání upozornění o změnách a publikaci reportů

 • Správa

  • Tvorba a publikace vlastních reportů (ad hoc)

  • Nástroje pro správu vybraných číselníků

  • Cílení a personalizace obsahu na úrovni stránek reportů a dashboardu

Výhody zavedení

 • Integrovaná a jednotná reportingová platforma zasazená do portálů

 • Pokrytí různých firemní oblastí a jejich procesů

 • Efektivní využití zdrojů a dat

 • Integrace dat v rámci projektu SPSI7721273-success-business-graph.jpg

Zpřesní a zrychlí dostupnosti dat a reportů

 • Konsolidovaný reporting (scorecard) - např. jedna webová stránka nejaktuálnějšími údaji o výkonnosti podniku a obchodníků

 • Přístupný reporting - všem, kteří jej potřebují

 • Srozumitelný reporting -  více než jen 3-úrovňové semafor

 • Kontextový reporting - kliknutím na scorecard se zobrazí relevantní údaje jako je definice, reporty a další důležité dokumenty

Další výhody

 • Snadné a efektivní využívání firemních dat

 • Informace z různých systémů na jednom místě

 • Kvalifikovaná rozhodnutí nad relevantními daty

 • Personalizace reportů a dat podle role nebo uživatele

 • Přehled o aktuálních výkonech

 • Hlubší analýza dat

 • Automatické zpracování dat a tvorba reportů

Jak na BI

Rádi Vám poradíme, jak tyto nástroje a služby platformy implementovat ve vaší organizaci a díky tomu poskytnout informace pro lepší pochopení chování trhu odpovídajícím pracovníkům a tím zlepšit efektivitu organizace. Rádi vše představíme osobně, domluvte si s námi schůzku a požádejte o konzultace při tvorbě extranetu, nebo si objednejte na toto téma workshop zde. Kontaktujte nás na telefonních číslech +420 732 380 067 nebo +420 724 176 911 nebo mailem obchod@emris.cz.