Filosofie

Filozofií naší společnosti EMRIS, spol. s r.o. je vytvářet dlouhodobě prosperující vztahy, které jsou založeny na důvěře získané díky vysoké kvalitě dodávaných softwarových služeb a na personálních vztazích s našimi zákazníky.

 

Naše cíleimagesOVU9K5XE.jpg

Naším hlavním cílem je vytvářet efektivní, stabilní, dynamická a transparentní řešení 
s využitím moderních technologií. Dodávat kvalitní řešení a služby, které nabídnou našim zákazníkům možnost se plně soustředit na svou oblast podnikání a tak získávat další konkurenční výhodu.

Mít stále reflexy a schopnost přenášet získané zkušenosti jak do realizace nových řešení tak do zkvalitňování a optimalizace vlastních procesů. Stále dosahovat a nabízet vysokou míru profesionality, maximálně využívat teoretické znalostí a praktické zkušeností celého týmu. Vše pak aplikovat do řešení s důležitými a požadovanými vlastnostmi. A tak nabídnout kvalitní služby a řešení za velmi přijatelnou cenu.

 

Naše přednosti

Jsme stále připraveni plnit aktuální požadavky našich klientů. Jeden z nejdůležitějších současných požadavků na dodávaná řešení je schopnost flexibilně reagovat na měnící se požadaky a potřeby zadavatele a jejich rychlé přenesení do samotného řešení.

Naše společnost se nezaměřuje pouze na jednu variantu řešení, ale vždy nabízí zadavateli několik variant, které doporučuje k posouzení. Díky aplikované ploché firemní struktuře můžeme klíčové i dílčí rozhodnutí činit efektivně a ve velmi přijatelném časovém rámci.

Žádné řešení neopustí naší společnost bez důsledného a komplexního testování a realizace každého řešení je průběžně kontrolována a vyhodnocována.

 

Úspěch našich zákazníků má vysoký podíl na růstu naší společnosti a my jsme rádi, že naše služby přispívají k úspěchům našcih zákazníků.

 

 

                                                                                                                                                                         EMRIS, spol. s r.o
                                                                                                                                                                         Martin Cihlář

                                                                                                                                                                         Ředitel a jednatel společnosti

.