​Historie firmy


Společnost EMRIS, spol. s r.o. je na trhu IT již od roku 2000. Jejím hlavním směrem byl vývoj softwaru na základě přímých požadavků zadavatele, vývoj softwarových nástrojů, komponent a informačních technologií pro podnikové informační systémy, tvorba intranetových aplikací a dalších systémů. Nedílnou součástí vývojové práce byla a je analytická činnost, integrace vytvářených softwarových produktů do pracovního prostředí klienta se zaměřením na efektivitu a návratnost investice. (ROI)

 

Za uplynulé období od vzniku společnosti EMRIS, spol. s r.o. bylo realizováno množství projektů od jednoduchých úprav v databázích až po rozsáhlé informační systémy, na základě kterých můžeme prezentovat svoji práci.


Významné mezníky

2004
 

Orientace na platformu SharePoint (WSS 2.0 a SharePoint Server 2002)

Vznik řešení pro oblast „Request managementu“

2006
 
Plná specializace na platformu SharePoint, první nasazení pro řešení firemních intranetových portálů

Pilotní projekt intranetového portálu na platformě MOSS 2007

2007
 

Získání mezinárodních certifikátů Microsoft Certified Technical Specialist (pro oblast konfigurace a správy SharePointu)

Návrh a implementace řešení na platformě WSS 3.0 pro firmu WLW, spol. s r.o. bylo vybráno jako ukázková případová studie firmou Microsoft

Návrh a tvorba intranetového portálu pro BlueStyle s.r.o

Tvorba intranetového portálu a aplikací pro Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Rezervační systém pro Zentiva group a.s.

 
2008
 

Certifikovaný partner firmy Microsoft – Microsoft Certified Partner se specializací Portals and Collaboration

Samostatná řešení na platformě SharePoint

Nasazení SharePointu jako integrační platformy na úrovni webového rozhraní (řešení pro státní správu)

Vývoj vlastních specializovaných řešení – Reporting Integration Services pro spolupráci s SQL Serverem, jednoznačná identifikace EM DMSId a EM SendTool

 
2009
 

Nová vlastní systémová rozšíření pro SharePoint

Certifikace pro platformu WSS a MOSS 2007 pro vývojáře – Microsoft Certified Developer

Vytvoření intranetového portálu a portálových aplikací pro EuroPharm a.s. a její prodejní síť

Aplikace WSS DataProtector pro správu číselníků v organizacích a jejich administraci

Vlastní řešení EM SharePoint Solution Pack – vnitrofiremní informační systém pro malé a střední firmy

Vývoj a nasazení extranetových řešení pro firmu BlueStyle s.r.o.

Vývoj a nasazení extranetových řešení pro firmu Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

 

2010
 

Uvedení celého spektra služeb v oblasti využití nasazení a rozvoje SharePointu v organizaci

Vytvoření aplikace Záložkový systém pro správu dokumentů a procesů

Tvorba řešení pro nově uvedenou platformu SharePoint 2010

Příprava a zavádění SharePoint 2010 u našich zákazníků

 

2011
 

Obnovení členství v novém partnerském programu Microsoftu – Microsoft Partner se specializací Silver Portals and Collaboration.

Nové certifikace pro SharePoint 2010 pro oblast správy a administrace a pro oblast vývoje – Microsoft Certified Technical Specialist a Microsoft Certified Developer.

Nové aplikace pro SharePoint 2010

 

2012​Provedeno úspěšně několik migrací z verzí 2007 na 2010 
Obnovení členství v partnerském programu Microsoftu – Microsoft Partner se specializací Silver Portals and Collaboration
2013

​Založení profilů na sociálních sítích (LinkedIn, Twitter, Facebook), prezentace EMRIS na blogu

Příprava a zavádění SharePoint 2013 u našich zákazníků

Členství v partnerském programu Microsoftu – Microsoft Partner se specializací Silver Collaboration and Content

 

2014 ​Vítezství ve výběrových řízeních pro OBI a Integrated Micro-Electronics a realizace projektů

Nové certifikace pro produkty Microsoftu v oblasti sales a marketingu – Presales Technical Specialist a Sales Specialist Competency

Obnovení členství v partnerském programu Microsoftu – Microsoft Partner se specializací Silver Collaboration and Content

 

2015

​Vítezství ve výběrovém řízení pro "Dánskou" společnost KOMPAN A/G a implementace řešení intranetové farmy skládající se z korporátního intranetu, obsahující aplikace typu corss-function z jednotlivých samostatných lokálních intranetů 25 poboček celého světa.

Vítězství ve výběrovém řízení pro řešení  ​Informačního portálu pro e4t electronics for transportation s.r.o., jeho realizace.

Dokončení Implementace řešení  implementaci systému pro evidenci a schvalování speciálních kondic pro dealerskou síť osobních i komerčních vozidel - Managed Matrix Escalation System 

Vývinuli jsme nové řešení, které rozšiřuje funkčnosti správy datových struktur v rámci relační databáze v samotném SharePointu.   Jedná se o rozhraní pro správu libovolných datových struktur v rámci relační databáze ve webovém prostředí - EM CommonGrid.

 

2016

​Společnost Blue Style k.s., si zvolila za partnera EMRIS, pro implementaci řešení intranetu na platformě SharePoint.

EMRIS se stal Cloud Solution Providerem společnosti Microsoft a rozšířil nabídku produktů a služeb o online produkty a služby společnosti MS.

Navázání spolupráce s leaderem na stavebním trhu a implementace řešení aplikace "InfoData", která zajišťuje pravidelnou distribuci a agregaci dat a nabízí vybrané obchodní sestavy.

 

2017
 
EMRIS je dál Cloud Solution Provider společnosti Microsoft a rozšířil nabídku produktů a služeb o online produkty a služby společnosti MS.
Stali jsme se dodavatelem-partnerem pro společnosti Mercdes-Benz v Polsku a v Rakousku.
Realizovali jsme  workshopy pro společnost MND a EvoBus.
Zrealizovali jsme  řešení  RAC - Request for Access pro správu oprávnění z webového prostředí intranetu na základě definovaných rolí ...
Doplnili jsme EMRIS SharePoint Solution Pack o modul GDPR.
Uskutečnili jsme řadu workshopů a seminářů za účelem vzdělávání zaměstnanců naších zákazníků, v rámci implementovaných řešení EMRIS.
 
 
2018
 

 

Rok 2018 byl pro nás významný z mnoha pohledů, protože jsem naplno přešli do světa cloudu a naplno začali využívat Office 365 i v rámci našich zákazníků.  EMRIS – OnLine!

Stali jsme se tak doporučovaným "Partner-KIT" společnosti DAQUAS a uspořádali řadu odborných workshopů na míru požadavkům našich zákazníků, kterých obsahem bylo zprostředkování praktických znalostí prostředí O365.

Neopomenuli jsme také  to, že jsme leaderem SharePointu a proto jsme i letos obhájili kompetence  v této oblasti a dál poskytovaly služby i v On Premise prostředí.

Z pohledu GDPR jsme zajistili že naše společnost je ready, včetně našich nasazovaných řešení! 
Těšíme se, co dalšího nám přinese rok 2019.

 

 

2019

Rok 2019 byl pro nás nejvíc onlinový! Proč? Protože nejen že my jako firma, jsme naplno využívaly v rámci své práce   O365, ale také jsme se rozhodli evangelizovat tuto online platformu pro naše zákazníky. 

Připravili jsme marketingovou kampaň pod názvem „Roadshow O365 v praxi“, která představovala sérií odborných   workshopů, věnovaných praktickému využití. Uskutečnili jsme tak řadu workshopů, business snídaní, 

kde jsme na základě našich zkušeností mohli to nejlepší pro využití ve firmách, předat našim zákazníkům. 

Celý rok se nesl pod heslem – „Vše máte na dosah ruky“ – čerpejte výhody, o kterých asi ani nevíte….

Naší práci, tak můžete vidět v přímém využití služeb O365, kde jsme představili jednotlivé aplikace a EMRIS služby formou aplikace Sway, nebo na YouTube kanálu ve kterém uveřejňujeme různá videa spojená 

s našimi službami a produkty. 

Těšíme se na rok 2020 jak budeme pokračovat dál a co nám online svět nového přinese!

2020   ...