Profil společnosti ID-100175313.jpg

Pohybujeme se na trhu informačních technologií již od roku 2000. Od počátku jsme se orientovali na firemní řešení a aplikace, zejména na platformě Windows. Naším cílem bylo poskytnout zákazníkům kvalitní nástroj, který přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

 

Mission statement

Posláním firmy EMRIS, spol. s r.o. je vytvářet taková řešení, která pomohou našim zákazníkům plnit jejich cíle. Každý zákazník je pro nás jedinečný a záleží nám na jeho růstu a úspěších, neboť díky nim rosteme i my.

 

Jako klíčovou platformu jsme zvolili Microsoft SharePoint, kterým se zabýváme již od roku 2003. Máme za sebou již několik desítek úspěšně realizovaných projektů pro klienty z oblasti středních i větších firem. Zaměřujeme se zejména na intranetová a extranetová řešení a jejich synergii. Na budování specializovaných aplikací a jejich integraci do stávajících systémů u našich zákazníků.

 

Firma EMRIS, spol. s r.o. je certifikovaným partnerem firmy Microsoft (Microsoft Certified Partner) pro oblast Collaboration and Content. Naše hlavní oblasti činností jsou intranetové a extranetové portály, ECM (podpora správy dokumentů a obsahu, řízení pracovních postupů a procesů a řízení a podpora spolupráce), vyhledávání a Business Intelligence systémy (systémy pro podporu rozhodování). Naše řešení splňují základní parametry kvalitní architektury: funkční, srozumitelná, robustní, rozšiřitelná, škálovatelná, výkonná a bezpečná.

Realizaci se starají certifikovaní odborníci s mezinárodně platnou certifikací MCTS (Microsoft Certified Technical Specialist).

 

I proto je EMRIS, spol. s r.o. doporučovaným partnerem firmy Microsoft pro oblast SharePointu a díky dosaženým výsledkům a znalostem jsme doporučováni firmou Microsoft pro účast v projektech partnerských firem pro integraci SharePointu s dalšími systémy.

 

Za dobu své činnosti jsme vyvinuli množství vlastních aplikací a rozšíření pro SharePoint (webových částí, pracovních postupů a dalších), které jsou všeobecně používány a výrazně rozšiřují vlastnosti SharePointu a možnosti jeho praktického nasazení.

 

Další oblastí naší činnosti je vzdělávání o vhodném nasazení a uplatnění SharePointu v organizaci v rámci jeho existující nebo nově budované struktury. Pomáháme implementovat nastavení zásad správy informací a obsahu pro kontrolovanou evoluci portálu.

Zaměřujeme se v rámci kompletní realizace projektu na zaškolení a výuku pro přijmutí nového pracovního prostředí, integraci se sadou Office a dalšími aplikacemi. Školení jsou zaměřena podle rolí uživatelů v novém systému, od běžného uživatele až po správce systému.

 

Společnost EMRIS pořádá semináře a workshope kde je cílem představit koncepci a filosofii platformy SharePoint, pomoci ji přijmout a přenést do skutečného fungování organizace. V průběhu workshopů si představíme ukazatele, které jsou důležité sledovat pro dodržení plánované návratností prostředků investovaných do řešení.  

 

Firma EMRIS, spol. s r.o. pravidelně publikuje naučné články do časopisu QUAS. Dále byly opublikovány případové studie v tisku v časopisech EURO a Ekonom.