Intranet - Firemní Portál

 7088144-business-people--businessmen-and-business-women.jpg

V organizacích dochází k neustálému nárůstu objemu informací a tím i požadavků na jejich sdílení. Vhodným řešením je firemní intranetový portál. Firemní intranetový portál je vstupní branou k informacím. Zajišťuje propojení informací a uživatelů ve společnosti a propojení s jinými systémy z jednoho místa. Jeho úkolem je integrace informací, zaznamenávání změn a vývoje pracovních činností. Slouží k tomu, aby z jednoho místa zpřístupnil požadované informace uživatelům v okamžiku, kdy je potřebují, a zaznamenal potřebné změny. Zajišťuje uchování informací a znalostí v rámci společnosti bez vazby na jednotlivce. Představuje centrální bránu – rozcestník pro snadné nalezení směru k potřebným informacím, osobám a aplikacím.

 

Dodáváme našim zákazníkům moderní intranetové řešení nové generace. Řešení orientované na uživatele, kteří tak dostávají do rukou kvalitní pracovní nástroj se zachováním přímé vazby na potřeby organizace. Informace v organizaci  jsou vždy k dispozici a pracovníci mohou přijmout ta správná rozhodnutí - od běžného uživatele až po vedení firmy.

 

Základní krok pro vznik firemního portálu je důkladná analýza. Analýza vzniká za spolupráce se zaměstnanci společnosti. Jen tak je možné poznat jejich potřeby a následně je "promítnout" do portálu a jeho podoby.

 

Vybrané kroky při tvorbě firemního portálu

 • Sestavení katalog požadavků pro určení priorit a plánu implementace

 • Identifikace typu a hlavní cíle intranetu

 • Struktura a skladba portálu

 • Identita pracovníků - uživatelů

 • Převod organizační struktury (např. weby oddělení)

 • Implementace vybraných portálových služeb a řešení

 • Převod nebo integrace aplikací

 • Vývoj nových aplikací

 

Intranet je živý organismus

Je třeba si uvědomit, že intranetový portál je jako živý organismus. Je třeba s ním pracovat a využívat ho, i když to znamená pro některé pracovníky změnu (někdy i bolestnou) navyklých pracovních stereotypů. Pokud budete intranet využívat, pracovat s ním a nadále ho rozvíjet, pak získáte silného spojence ve Vaší práci.


 

Výhody nasazení intranetového portálu9306174-group-of-young-business-people-isolated-on-white.jpg                                                        

 • Zlepšení práce jednotlivců i pracovních týmů = nárůst efektivity

 • Data a informace jsou dostupné z jednoho místa

 • Zajišťuje přehled nad firemními procesy a jejich dodržování

 • Pracovníci mají přístup pouze k těm informacím, které potřebují pro svoji práci

 • Jednotní aplikační platforma s jednotným rozhraním

 • Integrace a rozhraní nad další aplikacemi a systémy