Integrační scénář

 IS.jpg

Pojem a termín, který je úzce spojen se zavádění platformy SharePoint. Tento scénář lze vnímat jako propojení a sjednocení na různých úrovních a oblastech (od ITM až po provoz a BU). Integrační scénář patří do základních oblastí, kterou nabízí a lze řešit prostředky platformy SharePoint. Integrační scénář lze označit za klíčový bod pro zavádění platformy a klíčový bod pro její efektivní využívání.

 

Oblasti         

Scénář si lze představit na vybraných příkladech jednotlivých. Uvedené pořadí je záměrné a lze jej chápat jako úkoly a činnosti spojené se závaděním platformy z pohledu serveru SP.

 

Identita uživatele a integrace organizace

  • Vytvoření a nastavení profilů uživatele (kmenové informace)

  • Přenesení organizační struktury (divize, oddělení, stupně, funkce)

  • Napojení a aktualizace na zdrojové systémy (uvedených informací, nebo využít EM řešení)

  • Získat propojení informací a uživatelů nejen v platformě SP

 

Rozhraní pro různé systémy a aplikace

  • Webové rozhraní nad DB a aplikacemi

  • Nový přístup k požadovaným datům a akcím s využitím služeb platformy

  • Plán pro výběr a převod izolovaných řešení do celofiremní webové platformy

        

Nové aplikace již v SPS

  • Jednotná platforma s opakovaným využíváním služeb, nástrojů, funkcí.

  • Intranetové a extranetové aplikace

  • Samostatné aplikace