Nabídka pro uspořádání vašeho workshopu 

Kniha faktur - jak na digitalizace a evidenci přijatých faktur!

 

  sluzby1.jpg

 

Úvod

 • Návrh a popis koncepce je založen na výběru provozované platformy

 • Platforma SharePoint představuje známé prostředí pro uživatele

 • Cílem je diskuse nad vybranými tématy: problémy a požadavky, očekávání a přínosy od zavedení řešení

 • Představení oblastí řešení (technologické, procesní, uživatelské), které neopomenout, respektive připravenost podniku na zavedení daného typu systému

 • Dalším cílem je přiblížení a konfrontace požadavků s našimi zkušenostmi a doporučeními pro další postup při realizaci požadavku a ukázka řešení

 

Shrnutí vstupů

Situace ve společnosti (příklad)sticky-notes-1455911__340.jpg

 • 10 000 dokladů ročně

 • Vstup papírová podoba, mail (datová schránka)

 • Schvalování v papírové podobě

 • Pomalý a nespolehlivý proces

 • Přeposílání dokladů

Obecné požadavky (příklad)

 • Digitalizace bez vytěžování

 • Elektronický proces schvalování

 • Role a oprávnění

 • Logovaní akcí

 • Možnost připojit přílohy

 • Přístup do archivu

 • Nasazení úsek Praha

 • Postupná implementace na základě zkušeností

Navrhované řešení

Na základě vstupních informací a zkušeností jsme pro návrh řešení sestavili tato kritéria:

 • V prvé vlně zavedení jednoduchého systému pro evidenci a schvalování

 • V prvé vlně pokrýt vybrané klíčové oblasti

 • Dostupné řešení bez velkých vstupních nákladů

 • Nasazení pro vymezenou oblast zpracování

 • Transformace do celo-podnikového systému bude zvažována až po pilotu

 • Rozvoj řešení a využití modulárnosti (BU - funkce a IT - technologie) podřídit rozhodnutí o transformaci

 • Platforma SP, verze...

Představení řešení a ukázky řešení

 • EM FSSP

 • EM ISA

 Funkcionality a požadavky na systém – BU a ITID-10046970.jpg

 • Obecné požadavky

 • Základní funkcionalita

 • Digitalizace

 • Doklad a košilka

 • Oběh dokladu a schvalování

 • Vyhledávání

 • Exporty dat

 • Externí datové zdroje

 • Aplikace

Definice požadavků z oblastí:

 • Obecné požadavky

 • Požadavky na funkcionalitu

 • Digitalizace

 • Doklad a košilkaID-10051461.jpg

 • Oběh dokladů a schvalování

 • Vyhledávání

 • Exporty dat

 • Externí datové zdroje (IT)

 • Další oblasti řešení - BU

 • Skladba řešení (IT)

 • Co neopomenout

 • Akceptace řešení firmou

 • Přimutí platformy - řešení

 

Navazující kroky

Zadávací dokumentace     

 • Interně nebo  spartneremISA.png

Analýza

 • Konzultace

 • Výstupy

 • Prezentace

Katalog požadavků

 • Fixace

 • Kritéria

 • Schválení

Implementační plán

 • Implementace

 • Testy

 • Řízený pilot

 

Workshop na míru je správná cesta pro start ke kvalitní přípravě!

  

Objednání workshopu na našem e-mailu:  obchod@emris.cz