Realizované projekty v minulosti (období 2000 - 2005)ID-10067883.jpg

 

 • Aplikace pro evidenci a sledování velkého množství zásilek a následné tiskové výstupy.

 • Aplikace pro získávání dat z DB a tvorbu výstupních grafů.

 • SW aplikace pro direkt marketing jako nadstavba existujícího IS.

 • Softwarový balík pro komplexní řešení dobírkových procesů jako nadstavba existujících IS.

 • Fakturační software jako nadstavba existujících interních IS.

 • Návrh kompletního řešení a procesů pro komunikaci s mobilními telefony.

 • Komplexní řešení pořizování dat z de-alokvaných pracovišť.

 • SW aplikace pro práci se snímačem čárových kódů.

 • Systém pro získávání a zpracování dat o respondentech.

 • Reporter - Intranetová aplikace, sloužící pro analýzu dat z několika nezávislých DB zdrojů.

 • Sytém pro správu a evidenci majetku s užitím čárových kódů

 • Různé CRM orientované systémy

 • e-shop

 

Klienti (období 20ID-100258115.jpg00 - 2005)

 

 • DeutschePost (CZ), s.r.o.
  - (expresní logistické sužby).

 • NFO AISA, s. r.o.
  - (výzkum trhu)

 • Pharmacia Česká republika s.r.o.
  - (farmaceutická společnost)

 • ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
  – (distribuční síť oděvního průmyslu)

 • Danzas s.r.o.
  - (expresní logistické sužby)

 • Nadační fond Růže
  - (nadace pro tělesně postižené)