​Vybudování informačního portálu - intranetové farmy na platformě SharePoint.

 

Hlavním požadavkem klienta bylo nasazení informačního portálu na platformě SharePoint, s nabídkou atraktivního přístupu k informacím
s ohledem na současné trendy, technologické možnosti nastaveného scopu. Informace zahrnují publikaci a sdílení obsahu všem pracovníkům společnosti (tzv. 1:N) z centrálního bodu. Vybudovat hlavní rozcestník pro vstupy do aplikací s možnostmi nastavení oprávnění.
Využít prostředí pro vedení a správu řízené dokumentace s propojením na firemní procesy. Podpořit příslušnost a loajalitu ke společnosti
jako celku. Řešení mělo zohledňovat možný rozvoj portálu pro další krok jakou je integrace do podoby podnikového portálu s pracovními
a aplikačními weby vybavených WF, postupné využívání další nabídky služeb a řešení. Záměry a cíle zahrnovaly i přijetí prostředí jako nové aplikační platformy nebo místo pro konsolidované přehledy a pro nový přístup k datům z jiných systémů.

  

Jaké byly hlavní cíle řešení?ID-100119452.jpg

 • Vytvořit informační portál v "příjemném prostředí" v rámci možností

 • Omezení komunikace mailem a živelného zasílání

 • Přizpůsobit obsah uživatelům (přizpůsobení přístupu k obsahu)

 • Možnost implementovat webová rozhraní dalších aplikací

 • Vytvoření prostředí pro evidenci a správu řízené dokumentace

 

Navrhovaná koncepce a filozofie

Implementace proběhla v podobě vybudování informačního portálu s připraveností pro postupný rozvoj na úroveň podnikového portálu. Základní znaky informačního portálu jsou přehlednost, jednoduchá struktura a uživatelská přívětivost - grafické prvky s cílem snadné orientace uživatelů a rychlého přístupu k informacím. Portál je určený jako jeden z hlavních informačních zdrojů o dění a událostech v organizaci. Informační portál je tedy zaměřen na publikování informací a oznámení, ale zároveň umožňuje uveřejňování dokumentů celofiremního charakteru nebo vybraných oblastí tzv. sdílených služeb oddělení.
Nabízí dokumentové centrum, weby řízené a kontrolované dokumentace.
Řízená dokumentace obsahuje aplikační vybavení pro řízení procesu návrhu, připomínkování, schvalování až po samotnou archivaci nebo podání žádosti o změnu. Pro správu řízené dokumentace respektive procesů a rolí včetně řízení oprávnění
v jednotlivých stavech procesu slouží aplikační web správy. Web správy zajišťuje i kompletní přehled nad veškerou řízenou dokumentací
s detailním výpisem změn.
Dalším blokem jsou pracovní prostory pro vybraná oddělení, výkonné vyhledávací centrum pro snadné dohledání a zobrazení obsahu nebo osob. Samozřejmostí je generovaný dynamický organigram celé společnosti s detaily - kartou pracovníka.


Celé řešení je vybudováno na řešení EM Solution Pack, které obsahuje základní šablonu intranetu doplněnou o bohaté aplikační celky, které významným způsobem rozšiřují vlastnosti a funkce SP a vytváří zcela nové – tzv. moduly.

 

A co na to náš zákazník?

 • Všechny definované  požadavky byly na 100% implementovány

 • Oceňujeme proaktivní přístup – nasměrováni

 • Nestandardní požadavky splněny s nadhledem a profesionálně

 • Zavedené řešení se představilo celé společnosti a uživatelé jej začínají využívat

 • Nutné distribuovat filosofii IFP a cíle IFP víc napříč společností

 • Prvním krokem k využívání je mimo jiné jako motivační prvek "Jídelníček"

 • Servisní podpora EM – 100% plnění a profesionální přístup

 • "Partnerský" – osobní, nikoliv pouze dodavatelský přístup

 • Návrhy řešení  a iniciace v predikování budoucího stavu infrastrukturních prvků společnosti

 • Nestandardní požadavky splněny včas v rámci SLA smlouvy

Přínosy zavedeného řešení

 • Jednodušší komunikace

 • Eliminace masových mailů již v pilotu cca třetinu

 • Publikační platforma oceněná hlavně administrativou

Mohlo by Vás zajímat