​Pohled finančního řediteleID-100107733.jpg

 

Oblasti zájmu a informací od podnikového portálu

 

Nabídnout prostřednictvím intranetu a jeho portálových služeb přístup k požadovaným informacím z aplikací jak na samotném intranetu tak především klíčová data a přehledy z obchodních aplikací pro jejich vyhodnocení a publikaci. Zajistiti přístup k důležitým dokumentům a vyhledávat snadno a rychle potřebné informace.

 

Požadavky FIC manažera

  • Přehled nad procesy schvalování faktur a dalších dokumentů

  • Integrace s jinými systémy, mít dostupná data z obchodních aplikací

  • Snadným přístup k důležitým údajům, jejich vyhodnocení a publikování

  • Snadný přístup k důležitým dokumentům

  • Snadné a rychlé vyhledávání potřebných informací

 
 

Argumenty pro portálové služby podnikového intranetu

 

100% přehled nad procesy schvalování faktur a dalších dokumentů díky elektronickému workflow.

Prostřednictvím přednastavených pracovních procesů je možné plně kontrolovat schvalování důležitých dokumentů (např. faktur), sledovat stav, ve kterém se dokument nachází a podobně.

 

Jednotné úložiště důležitých dokumentů (například faktur) včetně jejich naskenované podoby a značky, kde se nalézají fyzicky.

Dokumentové knihovny v SharePointu umožňují vysoký stupeň kontroly nad soubory v těchto knihovnách.  Aplikování zásad tzv. dokument managementu pak zajišťuje kontrolu nad celým procesem životnosti dokumentu – od jeho vzniku až např. po jeho skartaci. Dokumenty lze popsat pomocí metadat (metadata definuje uživatel) a tím tak dokumenty jednoznačně identifikovat.

 

Integrace se systémy dodavatelů a odběratelů

Kromě používání externích zdrojů dat je možné používat data z jiných obchodních aplikací (SAP, Siebel) pomocí systémových připojení a následně vytvořit webové části a seznamy služby SharePoint, které uživatelům umožní pracovat s těmito daty.

 

Nástroj pro přípravu a publikování pravidelných reportů (měsíční reporting...)

Pomocí formulářů je možné sbírat data a následně je vyhodnocovat. Data lze dále zpracovat a publikovat na webu pro oprávněné uživatele. Sešity aplikace MS Excel je možné sdílet po ukládání do knihoven serveru SharePoint s dalšími oprávněnými uživateli. SharePoint dále s pomocí služby Excel Services nabízí další možnosti zpracování a prezentace dat. Prostřednictvím webových částí je možné vytvářet funkční a interaktivní analytické panely, kde lze prezentovat data z různých zdrojů.

 

Možnost vizuálně publikovat důležité informace bez zásahu IT

SharePoint prostřednictvím služby Excel Services umožňuje sdílet tabulky a jejich obsah z programu MS Excel a rozšiřuje tak jejich dostupnost pro ostatní spolupracovníky. Pomocí „dashboardu“ pak může potřebná data publikovat.

 

Vyhledávání napříč portálem, sdílenými disky, LOB systémy.
SharePoint umožňuje vyhledávání v různých úložištích a formátech (sdílené položky, weby SharePoint, webové servery atd.). Výsledky hledání respektují oprávnění zabezpečení. Kromě vyhledávání dokumentů i v různých úložištích umožňuje SharePoint vyhledávání dalších informací (např. osob).

  

 Výhody nasazení podnikového intranetu

  • Uplatnění intranetu - podnikového portálu pro zvýšení konkurenční výhody a strategie společnosti

  • Rychlé a účelné přenesení získaných informací na vlastní zdroje (čas zaměstnanců, peníze, …)

  • Práce nad definovanými přehledy a sestavami obchodních dat

  • Kooperace a prezentace dat z MIS nástavbou účetního SW nebo s ERP