​Pohled obchodního řediteleID-10046970.jpg

 

Oblasti zájmu a informací od podnikového portálu

 

Obchodní ředitel pracuje se “širší vizí” a strategický význam celé koncepce intranetového portálu pro zvýšení konkurenční výhody “jeho” firmy. Je vlastníkem zdrojů, zajímá se o obchodní procesy nastavené v dalších aplikacích propojených do centrálního  místa, aby mohl rychleji a pružněji reagovat na potřeby zákazníků. Očekává pomoci systému lepší komunikaci s nákupem, marketingem a dalšími divizemi firmy.

 

Obchodní ředitel potřebuje mít snadno dostupné informace o ukazatelích, které ho zajímají. Mít na dosah informace o výkonnosti podniku, jeho obchodníků (jak si vedou, jak plní prodejní plán), potřebuje mít přehled o plnění plánu nebo mít kontrolu nad dokumenty (kolikrát jste se už na poradě dohadovali, která verze dokumentu je platná?) a v neposlední řadě i vyhledat snadno a rychle potřebné informace.

 

Požadavky obchodního ředitele

 • Systém pro rychlejší řešení požadavků uvnitř firmy

 • Centrální přístup k systému řízení operativních změn

 • Centrální přístup k systému k reklamacím

 • Přehledy o nárůstu marketingových nákladů

 • Existence  informací o expedičním skladu

 • Aktuální informace o nákladech na distribuci a balení

 • Možnost předvídat příjmy z prodeje s přijatelnou přesností

 • Aktuální přehledy o výsledcích obchodního oddělení

 • Další..

Argumenty pro portálové služby podnikového intranetu

Podívejte se, jakým způsobem tyto potřeby a řadu dalších splňuje Microsoft SharePoint

Jedna webová stránka se vždy aktuálním údaji, kde vidím výkonnost podniku a obchodníků
Webová stránka může být přizpůsobena podle požadavků a potřeb jednotlivých uživatelů. Pomocí webových částí tak může ředitel podniku vidět např. aktuální údaje výkonnosti prodejců nebo další výkonnostní ukazatele firmy.
 
Přehled o plnění úkolů ze schůzek napříč firmou nebo oddělení
Prostřednictvím přidělování úkolů a nastavení upozornění je možné sledovat plnění těchto úkolů. Nadřízený je informován tak, že např. automaticky obdrží mail do své poštovní schránky. Seznam úkolů je také možné připojit přímo do MS Outlook.
 
Sledování stavu jednotlivých projektů napříč firmou nebo oddělením
Pomocí sdílených kalendářů a upozornění je možné koordinovat spolupráci týmu. Pomocí šablony seznamu úkolů je možné efektivnější řízení projektů. Použití Ganttových diagramů umožňuje vizualizovat vztahy mezi úkoly a stavy projektů. Úkoly a kalendáře je možné připojit do aplikace MS Outlook.
 
Jednotná platforma pro sdílení dokumentů
Pomocí dokumentových knihoven je možné sdílet šablony dokumentů a dokumenty napříč firmou. V knihovnách je možné nastavit zásady správy dokumentů, tedy schvalování, verzování, publikace.
 
Jednoduchý nástroj pro bezpečné sdílení informací uvnitř i mimo firmu
SharePoint umožňuje sdílení informací mezi jednotlivci i týmy. Pomocí nastavení uživatelských oprávnění mají k informacím přístup pouze oprávnění pracovníci (např. pracovníci marketingu k informacím, které se týkají marketingu, pracovníci IT pouze k informacím, které se týkají IT oddělení) - vidí a mají přístup pouze k tomu, co potřebují pro svou práci. Mohou k nim přistupovat i vzdáleně, pokud nejsou na svém pracovišti. Potřebné informace je možné připojit do programu MS Outlook 2010 a mít je k dispozici i off-line.
 
Rychlé a jednoduché nasazení
SharePoint obsahuje nástroje, které umožňují nasazení a správu systému (průvodci, známé rozhraní z administrace MS serverů) účinnějším a rychlejším způsobem.
 
Integrace do stávajícího prostředí
Integrace se servery sady Office, s aplikacemi sady Office (XP, 2003, 2007) a webovými prohlížeči.
 
Možnost velké variability na základě požadavků
Předpřipravené šablony pro různé typy webových stránek a webové části, pomocí kterých je možné upravovat obsah stránek. Je možné vyvíjet i vlastní webové části.
 
Vyhledávání napříč portálem, sdílenými disky, LOB systémy
SharePoint využívá jeden z nejsilnějších vyhledávacích nástrojů. Tento nástroj umožňuje vyhledávání v knihovnách, seznamech, dokumentech v knihovnách, umožňuje vyhledávání podle metadat souborů, nebo v obsahu PDF souborů. Je možné nadefinovat řetězce dotazů pro vyhledávání na základě potřeb uživatelů a tyto dotazy lze následně jednoduše vybírat z nabídky pro vyhledávání.
SharePoint se umí i „učit“, takže pokud uživatelem hledaný výraz není obsažen v SharePointu, ve chvíli kdy se v něm objeví Vás SharePoint na tuto skutečnost upozorní.

 

Výhody nasazení podnikového intranetu

 • Jednotná platforma pro sdílení dokumentů a jejich kontrolu

 • Aktuální informace o výkonnosti podniku, jeho obchodníků (jak si vedou, jak plní prodejní plán)

 • Nástroj pro sdílení informací ve firmě i mimo firmu

 • Integrace do stávajícího prostředí

 • Snadné a rychlé vyhledávání potřebných informací