ID-100220400.jpg​Pohled IT managera

 

Oblasti zájmu a informací od podnikového portálu

 

IT manažer chce nabídnout prostřednictvím intranetu nabídnout všem uživatelům vhodné spektrum portálových služeb, které podpoří zajistit očekávanou kondici všech aplikací s jednotným uživatelským rozhraním a správy v dostupné infrastruktuře.

 

IT ředitel potřebuje mít snadno dostupné informace ze systémů a aplikací, které ho zajímají. Potřebuje mít k dispozici platformu od výrobce, který nabízí kompletní a stabilní infrastrukturu. Vysoce zabezpečenou infrastrukturu se snadnou správou bezpečnostních nastavení. Taková infrastruktura však musí také poskytovat kvalitní platformu pro vývoj aplikací od kvalifikovaných a certifikovaných vývojářů.

 

Požadavky IT manažera

 • Hladký chod firemní infrastruktury (IS, sítě, PC, podpora uživatelů, …)

 • Kvalitní aplikační platformu a možností dostatečné reflexe na měnící se potřeby společnosti 

 • Zabezpečení bezpečnosti citlivých dat proti ztrátě, zneužití

 • Zabezpečení přístupových práv jednotlivých uživatelů (nastavení při nástupu i zrušení po odchodu)

 • Zabezpečení školení uživatelů na použití podnikových systémů (aplikací, sítě, IS, ..)

 • Zabezpečení hlídání licencí pořízeného SW a  jejich servisní lhůty na HW apod.

 • Zabezpečení komunikace v rámci SLA s dodavateli

 

Argumenty pro portálové služby podnikového intranetu

Podívejte se, jakým způsobem tyto potřeby a řadu dalších splňuje Microsoft SharePoint

 

Jednotná platforma, která nahradí roztříštěné systémy pro správu dokumentů

Místo využívání oddělených fragmentovaných systémů podporuje všechny intranetové, extranetové a webové aplikace v celém podniku v rámci jedné integrované platformy. To umožňuje lepší kontrolu nad ukládáním, zabezpečením a distribucí elektronického obsahu pomocí nástrojů, které jsou integrovány se známými a denně používanými nástroji.


Zabezpečený systém

Architektura SharePointu a jeho nastavení (nastavení z jednoho místa) a nasazení znamenají snadnější správu bezpečnostních nastavení systému. Navíc je možné na základě uživatelských oprávnění přizpůsobit obsah stránek pro jednotlivé uživatele (vidí pouze to, co potřebují ke své práci), přístupy k seznamům, knihovnám, webovým částem nebo celým webům.


Klíčová firemní komunikační platforma je opřená o silného výrobce – Microsoft

Sharepoint existuje od roku 2001. Je důležitou součástí vize společnosti Microsoft pro spolupráci a v kombinaci s dalšími produkty nabízí komplexní infrastrukturu spolupráce pro jednotlivce i týmy. Podle výzkumu společnosti Forrester patří k dominující platformě na tomto poli.

 

Jednotný systém pro vývoj aplikací - certifikace partnerů = možnost volit vhodného dodavatele

Není pouze platforma pro vznik intranetového webu, ale i platforma pro vznik firemních aplikací. Díky certifikovaným partnerům firmy Microsoft (mají složené a platné mezinárodní certifikační zkoušky – Microsoft Certified Technology Specialist).


Oddělená správa IT/obsah/design

SharePoint umožňuje spravovat obsah a design svých stránek nezávisle na správě systému. S použitím šablon a předpřipravených webových částí mohou uživatelé vytvářet sami podobu a obsah stránek, pokud k tomu mají příslušné oprávnění. Uživatelé nepotřebují pro tvorbu obsahu či uspořádání stránek hluboké technické znalosti systému.

 

Výhody nasazení podnikového intranetu

 • Snadno dostupné informace ze systémů a aplikací

 • Platformu se stabilní infrastrukturou

 • Jednotné uživatelské rozhraní nad aplikacemi

 • Zabezpečená infrastruktura se snadnou správou bezpečnostních nastavení

 • Infrastruktura, která poskytuje kvalitní platformu pro vývoj aplikací