Vybudování korporátního portálu a pobočkových intranetů v rámci jedné intranetové farmy

 

Korporátní portál představuje intranet celé výrobní a obchodní skupiny společností. Portál je zaměřený na publikaci informací a dokumentů celofiremního charakteru (firemní oznámení, firemní dokumentové šablony, firemní pravidla, nařízení a informace), vyhledávací centrum (poboček, adres, osob, odborníků, kolegů). Přizpůsobený pro uživatele a graficky zaměřený. Nabízí snadnou orientaci uživatelů a rychlý přístup
k informacím. Vytváří informační zdroj o dění a událostech v organizaci z korporátního pohledu.

Korporátní portál obsahuje a nabízí strukturu pro:ID-100143391.jpg

 

  • Publikování korporátních informací

  • Dokumentové centrum

  • Globální aplikace

  • Interní služby

  • Weby sdílených služeb

  • Centrum vyhledávání

 

Součástí farmy je aplikace pro centrální správu uživatelů a členství v intranetové farmě
a synchronizací s AD. Aplikace zajišťuje správu a generování organigramů všech společností - intranetů farmy. Lokální intranety jsou samostatné intranety jednotlivých poboček v rámci jedné intranetové farmy. Takový intranet představuje centrum práce a sdílení informací
a obsahu jednotlivých poboček a i napříč farmou. Obsahuje více adresných informací a je zaměřený na zlepšení efektivity práce jednotlivce
i pracovních týmů. Nabízí vyhledávání jak v lokální tak korporátní části farmy s přehlednou identifikací příslušnosti obsahu.

 

Celé řešení je vybudováno na řešení EM Solution Pack, které obsahuje základní šablonu intranetu doplněnou o bohaté aplikační celky, které významným způsobem rozšiřují vlastnosti a funkce SP a vytváří zcela nové – tzv. moduly.