Extranet​

 

Extranet interní svět v externím prostředí

ID-10091335.jpg 

Síla interního webu - intranetu je dnes velmi jasná. Webové rozhraní vše ulehčuje a podporuje spolupráci a koordinaci firemních aktivit. Díky tomu ale nese a skladuje často velmi důležité informace, které je nutné mít pod pevnou kontrolou, protože potencionální nebezpečí, že se dostanou do nepovolaných rukou, je samozřejmě velmi nežádoucí a je třeba mu maximálně předcházet. Intranet je proto obvykle uzavřen na vnitřní sítí společnosti a jakýkoliv přístup z vnějšího prostředí, z internetu, je velmi omezen nebo zcela znemožněn. K informacím zde uloženým se nedá dostat odnikud mimo společnost.

 

Extranet jako ochrana

Jak ale umožnit přístup k podstatným informacím detašovaným pracovištím či firemním pobočkám? Jak komunikovat s obchodními partnery, s dealery či s výrobními závody? A hlavně jak si při tom zachovat komfort webové intranetové aplikace? Pouštět externí uživatele do intranetu není vhodné, protože je z bezpečnostních důvodů odstřihnut od vnějšího světa. A používáním běžných komunikačních nástrojů, jako je zasílání dokumentů emailem, zasílání novinek komunikačními nástroji nebo dojednáváním po telefonu, ztratíte velkou část kontroly a efektivity. Právě zde nastupuje Extranet.

 

Extranet a jeho možnosti

Extranet vnímáme jako bránu, přes kterou společnost komunikuje s pobočkami, externími zaměstnanci či dealery, kteří jsou ale organizačně, obchodně nebo místně mimo centrálu společnosti, a není jim proto možné poskytnout přístup do intranetové zabezpečené sítě. Je to také pracovní prostor pro online spolupráci, předávání souborů, informací, a obecně obsahu, který má být zabezpečený a cílený, ale zároveň i aktuální a snadno k dohledání.

Další samostatnou oblastí jsou Extranetové aplikace, které dávají použití extranetu další rozměr. Umožní dealerům a partnerům využívat pro ně vytvořené prostředí, které jim může pomoci s vlastní operativou, s využitím centrálně řízených podkladů a snadné propojení na Intranet pro rychlou spolupráci.

 

Extranet na platformě SharePoint

Pro extranet využijte platformu SharePoint. Systém umožňuje trvalý přístup odkudkoliv, kdykoliv a to i z mobilního telefonu. Zaručuje integritu dat a je dobře chráněn před neoprávněnými vstupy. Veškeré soubory a další informace jsou uživatelům přístupné s nastavením přístupových práv. Uživatelé přistupují k jednotlivým funkcím a datům na základě své roli v dané aplikaci.

 

Zabezpečení a cílení

Extranet samozřejmě také musí být zabezpečený. I zde zveřejněné informace a dokumenty mají jasně daná pravidla, kdo k nim smí mít přístup. Každý uživatel musí vidět pouze informace určené právě jemu. Pobočky společnosti, „franšízy" či dealeři mohou být v mnoha případech konkurenti a informace o jiných pobočkách či dealerech jsou proto velmi cenné. Nedostatečné zajištění oprávnění v tomto směru může mít proto v prostředí Extranetu mnohem závažnější důsledky než třeba v rámci Intranetu.

Informace zveřejňované na extranetu musí být spolehlivě cílené, ať už podle seskupujících parametrů jako kraj, divize, oblast podnikání, typu obchodního vztahu, nebo zcela konkrétně na jednu pobočku, obchodního partnera, či dealera. I v rámci pobočky či dealera pak musí poskytovat podrobnější cílení na úroveň zaměstnance a rozlišit například vedení společnosti od řadového prodejce.

Kvalitně provedené cílení pak umožní sdílet například statistiku obchodu se všemi partnery, novou kampaň jen s partnery prodávajícími daný produkt, či pozvánku na oslavu výročí jen pro vedení partnerů.

 

Více informací získáte z datasheetu

Extranet na stránkách časopisu Daquash


Výhody nasazení Extranetu

  • Rychlá komunikace s partnery

  • Správa uživatelů a řízení oprávnění

  • Přesné cílení a identifikace relevantních informací (každý jen ty informace, které potřebuje)

  • Standardizace postupů a zavedení požadovaných pravidel

  • Rychlejší a přesnější rozhodnutí na základě aktuálních informací

  • Přednastavené pracovní procesy (schvalování, publikace)

  • Sběr dat pomocí formulářů a ukládání pro další zpracování

  • Možnost přístupu z mobilních zařízení

  • Integrace se sadou Microsoft Office

 

Různé pohledy

Každá společnost může mít jiný pohled na své pobočky, partnery, dealery či dodavatele, a z toho vychází i různé návrhy - typy extranetu. Pro někoho může být přehlednější vybudovat pouze extranet, který je sdílený se všemi účastníky. Například nadnárodní společnosti bude vyhovovat více portálů pro každou společnost, kvůli přizpůsobení danému regionu/státu. Některé firmy budou potřebovat pouze řízeně sdílet dokumenty se svými partnery a jiné budou naopak vyžadovat živý portál s možnostmi plné komunikace a aktivním řešením různých obchodních požadavků. Proto je nutné zacílení extranetu, nejen z pohledu aktuálních potřeb, ale i s ohledem na budoucí vývoj a možnosti společnosti. Podstatné ale vždy bude, aby byl Extranet přehledný a snadný k ovládání pro všechny uživatele a aby spolehlivě splňovat veškeré požadavky na nutnost a cílení informací.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Extranet​ pro partnerskou síť

Naše řešení a moduly pro Extranet

Extranetu na platformě SharePoint

S použitím platformy MS SharePoint vytvoříme hlavní webovou aplikaci, která je společným portálem pro všechny uživatele a společnosti, se kterými chceme tímto způsobem komunikovat. Portál může obsahovat kalendář, oznámení, galerii obrázků a další... Poté vytvoříme podřízené weby pro jednotlivé společnosti.

 

Jak na extranet

Na základě dlouhodobých zkušenností a praxe jsme schopni Vám představit nejen hlavní roli extranetu v organizaci, ale postavit Vám fungující extranetový portál. Další informace Vám rádi představíme osobně, domluvte si s námi schůzku a požádejte o konzultace při tvorbě extranetu, nebo si objednejte na toto téma workshop zde. Kontaktujte nás na telefonních číslech +420 732 380 067 nebo +420 724 176 911 nebo mailem obchod@emris.cz.